3 miljarder i spelreklam

Vi svenskar har aldrig blivit bombarderade med så mycket spelreklam som vi blir nu. Spelbolagen satsar enorma summor på reklam och förra året investerade man över tre miljarder kronor i marknadsföring. När vi möts av all denna reklam, kan det vara svårt att tro att Sverige faktiskt har ett främjandeförbud som förbjuder marknadsföring av aktörer som inte har tillstånd i Sverige.

543543-woman-in-kitchen-using-laptop-las-vegas

Förra året investerade spelbolagen över tre miljarder kronor i reklam för att få svenskarna att spela mer. Detta är en ökning med runt 1,2 miljarder kronor mot året innan. Även om statliga Svenska spel lägger mycket pengar på reklam, är det de utländska bolagen som satsar mest på sin marknadsföring.  De utländska spelbolagen ökade sina marknadsföringsinvesteringar till 2,6 miljarder förra året mot 1,4 miljarder kronor året innan. Läs mer.

Mest tv-reklam

Främst handlar det om tv-reklam och på det mediet lägger spelanordnarna mer än hälften av sina marknadsföringsinvesteringar. En hel del läggs även på reklam i kända kvällstidningar som Aftonbladet och Expressen. Ytterligare en stor del av investeringarna görs i reklam på nätet och då kan det bland annat handla om rekommendationssajter som exempelvis Svenska Casino. Men störst fokus läggs alltså på tv och tv-reklamen för spel nästan dubblerades förra året, enligt sverigesradio.se. Att så mycket investeringar gjordes i tv-reklam ledde till att reklamen för spel inom den kategorin ökade med hela 90 procent. Såhär ser uppdelningen mellan de olika kanalerna ut:

  • TV – 65 procent
  • Tidningar – 9 procent
  • Internet – 8 procent
  • Radio – 2 procent
  • Övrigt – 16 procent

Sverige har främjandeförbud

När man tittar på dessa siffror kan det vara svårt att förstå att Sverige faktiskt har ett främjandeförbud som ska förbjuda marknadsföring av de bolag som ordnar spel utan svenskt tillstånd. Detta beror mycket på att förbudet inte fungerar så bra i och med att mycket av reklamen sänds i kanaler som inte är svenska. Lagen ska dock ses över nu för att bli mer effektiv, rapporterar dn.se. Ett striktare främjandeförbud har fått mycket kritik från olika håll eftersom det exempelvis skulle innebära en enorm förlust i annonsintäkter för tidningarna.